Suomen Palkitsemiskeskus Oy Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Palvelut
Tuotteet
Asiakkaat
Kumppanit
Asiantuntijat
Toimintatapa
Yhteystiedot
 
Suomen
Palkitsemiskeskus Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo
 
 

PALVELUT

Palkitseminen | Asiantunteva kehittäjä

Strateginen palkitseminen

Palkitsemisstrategian laatiminen

Strategisen palkitsemisen auditointi

Hallituksen, johtoryhmän ja esimiesten valmentaminen

Palkitsemissalkun määrittely ja ylläpito

Johdon sparraus


Palkitsemisen toimivuuden analysointi

Palkitsemisen vetovoimaisuus

Palkitsemisen toimivuus ja vaikuttavuus

Henkilöstön omistautumisen laatu

Tulospalkkiojärjestelmän toimivuus

Palkkausjärjestelmän toimivuus


Palkitsemisvertailut

Palkitsemisen vetovoimaisuuden vertailu

Palkkavertailu

Johdon palkitsemisen vertailu

Palkitsemisen kokonaisuuden vertailu


Palkitsemisen kehittäminen

Koko henkilöstön palkkiomallit

Myynnin palkitseminen

Johdon palkitseminen

Työn vaativuuden arviointi

Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi

Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Avainhenkilöiden palkitseminen


Muu analysointi ja kehittäminen

Omistamisen laadun analysointi

Toiminnan laadun ja kulttuurin analysointi

Esimiestyön laadun arviointi

Työyhteisötaitojen (alaistaidot) arviointi

Henkilöstökysetlyt

Kehityskeskustelujen laadun parantaminen

Henkilöstöstrategian laatiminen

Henkilöstökäsikirjan laatiminen


Valmennukset

Strateginen palkitseminen

Palkkiomallin käyttäminen johtamisen välineenä

Henkilöstön osallistamisen menetelmät

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Työyhteisön ratkaisukeskeiset toimintatavat

 
 
Copyright © 1997-2017 Suomen Palkitsemiskeskus Oy