Paranna sitoutumista ja tuottavuutta
Saat ratkaisun haasteeseesi nopeasti!
Palkitsemisen johtaminen
Strategian ja palkitsemisen onnistunut yhteensovitus on tärkeä avaintekijä palkitsemisen tuottavuudelle
Kyselyt ja analyysit
Keräämällä, analysoimalla ja tuottamalla luotettavaa tietoa saadaan aikaan päätöksenteolle varma pohja
Palkitsemisstrategian laatiminen
Liiketoiminnasta johdettu palkitseminen määrittelee, miten palkitseminen tukee liiketoimintastrategian toteutumista
Tuottavuuden analysointi
Mitä palkitseminen tuottaa? Sitoutumista, toiminnan ohjautumista, hyvinvointia? Mitkä asiat tuottavat parhaiten?
Palkitsemisen viestiminen
Strategiaan kytketyllä viestinnällä saadaan palkitseminen tukemaan paremmin liiketoimintastrategian toteutumista
Palkkiomallin kehittäminen
Palkkiomallissa keskeisintä on se, että malli ohjaa toimimaan tavalla, joka tukee liiketoimintastastrategian toteutumista
Työsuorituksen arviointi
Henkilöstön toimintaa kehitetään luomalla arviointikriteeristö ja prosessi, jotka tukevat strategian toteutumista
Esimiestyön arviointi
Palkitsemisen koettu laatu on hyvin paljon kiinni siitä, miten esimiehet käyttävät palkitsemista johtamisen välineenä
Henkilöstökysely
Valitsemasi asia voidaan selvittää nopeasti ja vaivattomasti, analysoiduissa tuloksissa saat vastaukset ja toiminpidesuositukset
360 arviointi
Perinteisesti 360 arviointi on koskenut lähinnä esimiehiä, mutta se voidaan toteuttaa myös laajemalle joukolle