Esimiestyön arviointi
Esimiestyön laatu on suurin yksittäinen selittävä tekijä henkilöstön sitoutumiselle ja motivaatiolle. Palkitsemisen koettu laatu on hyvin paljon kiinni siitä, miten esimiehet käyttävät palkitsemisen kokonaisuutta johtamisen välineenä. Siksi esimiestyön laadun arviointi on oleellinen osa palkitsemisen johtamista.
Arviointi tuottaa joukon esimiestyön laadun indeksejä, joita voi verrata sisäisesti ja suhteessa muiden työnantajien esimiehistä muodostettuun vertailutietoon. Jokaiselle esimiehelle voidaan tuottaa henkilökohtainenraportti sekä sähköinen työkirja oman toiminnan kehittämiseksi. Arvioinnin voi laajentaa myös 360-arvioinniksi.