360 arviointi
Perinteisesti 360 arviointi on koskenut lähinnä esimiehiä, mutta se voidaan toteuttaa myös laajemmalle joukolle. Aihealueiksi on valittavissa esimiestyön (Tulosten tekeminen ja ihmisten johtaminen) lisäksi työyhteisötaidot (Toiminnan tavat ja Toiminnan taidot).
Jokainen arvioitu henkilö saa laajan henkilökohtaisen raportin ja sähköisen työkirjan oman toimintansa kehittämiseen. Henkilöstötoiminnolla on käytettävissään vertailutiedot muista organisaatioista sekä selkeät yhteenvedot oman organisaation tilanteesta ja kehittymisestä.