Työsuorituksen arviointi
Henkilöstön toiminnan kehittäminen on tärkein syy työsuorituksen arvioinnille. Lisäksi arvioinnilla voi olla yhteys palkkaan tai palkkioihin. TES-pohjaiset arviointikriteeristöt ovat usein liian yleisellä tasolla eivätkä tuota kovin suurta lisäarvoa suoriutumisen johtamiselle.
Autamme organisaatiotanne kehittämään arviointikriteeristön ja prosessin, jotka tukevat strategian toteutumista. Arviointiprosessiiin ja sen tulosten käsittelyyn saatte halutessanne käyttöönne helppokäyttöisen sähköisen työkalun.
Tarvittaessa huolehdimme myös mahdollisesta palkkakytkennästä ja sen vaatimista laskelmista ja tasaarvoraporteista.