Palkkiomallin kehittäminen
Palkkiomalli voi tarkoittaa mitä tahansa tavoitteiden saavuttamiseen sidottua rahallisen palkitsemisen muotoa. Mallin nimestä riippumatta keskeistä on se, että malli ohjaa toimimaan tavalla, joka tukee liiketoimintastrategian toteutumista.
Palkkiomallin kehittämisessä kannattaa hyödyntää eri organisaatiotasojen asiantuntemus oman työnsä näkökulmasta: johtoa tarvitaan määrittelemään, miten strategian toteutumista pitää tukea, esimiehet kertovat, miten heidän johtamistaan voidaan tukea ja henkilöstö pystyy kertomaan, miten heitä voidaan tehokkaimmin ohjata. Asiantuntijamme yhdistää nämä erilaiset näkökulmat organisaation tarpeita tukevaksi kokonaisuudeksi.
Työnantajan strategiaa tukeva ja henkilöstön toimintaa oikein ohjaava malli syntyy laadukkaimmin ja tehokkaimmin asiantuntijamme ohjauksessa. Vedämme prosessin niin, että se vahvistaa johdon ja henkilöstön välistä luottamusta ja tuottaa tilanteeseen nähden optimaalisen palkkiomallin.