Palvelut
Strateginen palkitseminen
- Palkitsemisstrategian laatiminen
- Strategisen palkitsemisen auditointi
- Johdon ja esimiesten valmentaminen
- Palkitsemissalkun määrittely ja ylläpito
- Johdon sparraus
Palkitsemisen toimivuus
- Palkitsemisen vetovoimaisuus
- Palkitsemisen toimivuus ja vaikuttavuus
- Henkilöstön omistautumisen laatu
- Tulospalkkiojärjestelmän toimivuus
- Palkkausjärjestelmän toimivuus
Palkitsemisvertailut
- Vetovoimaisuuden vertailu
- Palkkavertailu
- Johdon palkitsemisen vertailu
- Palkitsemisen kokonaisuuden vertailu
Palkitsemisen kehittäminen
- Koko henkilöstön palkkiomallit
- Myynnin palkitseminen
- Johdon palkitseminen
- Työn vaativuuden arviointi
- Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Avainhenkilöiden palkitseminen
Muu analysointi ja kehittäminen
- Omistamisen laadun analysointi
- Toiminnan laadun ja kulttuurin analysointi
- Esimiestyön laadun arviointi
- Työyhteisötaitojen (alaistaidot) arviointi
- Henkilöstökyselyt
- Kehityskeskustelujen laadun parantaminen
- Henkilöstöstrategian laatiminen
- Henkilöstökäsikirjan laatiminen
Valmennukset
- Strateginen palkitseminen
- Palkkiomalli johtamisen välineenä
- Henkilöstön osallistamisen menetelmät
- Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Työyhteisön ratkaisukeskeiset toimintatavat