Suomen Palkitsemiskeskus Oy Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Suomen Palkitsemiskeskus Oy
Palvelut
Tuotteet
Asiakkaat
Kumppanit
Asiantuntijat
Toimintatapa
Yhteystiedot
 
Suomen
Palkitsemiskeskus Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo
 
 

Palkitsemisen konsultointia ja tutkimista

Suomen Palkitsemiskeskus Oy on palkitsemisen kehittämisen edelläkävijä

Olemme strategiaa tukevan palkitsemisen ja johtamisen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Vahvuutenamme on erikoistuminen, edelläkävijyys ja yli 15 vuoden kokemus eri toimialojen organisaatioista pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin ja julkishallinnon organisaatioihin. Tarpeesi voi olla suuri tai pieni, ainutlaatuinen tai tavanomainen – olemme tehneet satoja palkitsemiseen ja palkkaukseen sekä muuhun organisaation kehittämiseen liittyviä asiakashankkeita:

Palkitsemisen johtaminen

 • Suunnittelemme, toteutamme ja päivitämme palkitsemisen vastaamaan organisaationne strategian sekä tavoitellun työvoiman tarpeita.
 • Parannamme palkitsemisen käytettävyyttä johtamisen välineenä ja tehostamme palkitsemisen suotuisia vaikutuksia.
 • Autamme viestimään palkitsemisen kokonaisuuden henkilöstölle. Organisaation tarjoamat edut ja aineeton palkitseminen saadaan näkyväksi ja ihmiset ymmärtämään niiden merkitys ja arvo.
 • Valmennamme hallituksia, johtoryhmiä ja esimiehiä strategisen palkitsemisen johtamiseen.

Palkitsemisen toimivuuden analysointi

 • Selvitämme, miten palkitsemisjärjestelmät ja -mallit vaikuttavat henkilöstön sitoutumiseen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.
 • Annamme selkokieliset, halutulle tarkkuustasolle menevät suositukset, joiden avulla organisaationne palkitseminen saadaan tuottamaan ja kytkettyä saumattomaksi osaksi organisaation muuta toimintaa.
 • Tuotamme vertailutietoja, joiden avulla pystytte suhteuttamaan oman palkitsemisenne toimivuuden vertailuryhmään. Tietokannassamme on ainutlaatuista tutkimukseen perustuvaa dataa niin johdon kuin henkilöstön palkitsemisesta.
 • Simuloimme palkitsemisjärjestelmien vaikutuksia etukäteen, esimerkiksi uuden palkkiomallin tai palkkausjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset.

Palkitsemisen kehittäminen

 • Kehitämme organisaationne palkitsemisen muotoja, järjestelmiä ja käytäntöjä siten, että jo kehitysprosessi tuottaa organisaatiollenne lisäarvoa.
 • Kehittämisprosessimme ovat lyhyitä ja tehokkaita. Suurin osa hankkeistamme kestää vain 6-8 kalenteriviikkoa.
 • Otamme kokonaisvastuun kehittämishankkeen läpiviemisestä tai toimimme ulkopuolisena asiantuntijana tarpeenne mukaan.
 • Yhdistämme organisaationne osaamisen ja oman asiantuntemuksemme osallistamalla tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa.

Muu organisaation kehittäminen

Olemme tehneet kymmeniä organisaatiota, ylintä johtoa ja henkilöstöä sekä heidän toimintaa koskevia analyysejä ja kehittämishankkeita. Pystyme tuomaan erityisesti PK-sektorin yrityksille hyviksi koettuja käytäntöjä henkilöstötoiminnon eri osa-alueilta. Teemme tutkimus- ja kehitys- ja koulutusyhteistyötä mm. EK:n, Aalto yliopiston ja Perheyritysten liiton kanssa.
 • Analysoimme omistamisen laadun, toiminnan laadun ja kulttuurin vaikutuksia henkilöstön toimintaan.
 • Mittaamme esimiestyön laatua ja autamme määrittelemään johtamisen kehittämisen painopistealueet.
 • Mittaamme työyhteisötaitojen (alaistaidot) laatua ja autamme luomaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.
 • Autamme parantamaan kehityskeskustelujen laatua ja vaikuttavuutta.
 
 
Copyright © 1997-2017 Suomen Palkitsemiskeskus Oy